Kalite Politikamız

 • Kalite Politikamız

  Degol Laboratuvar ve Çevre Hizmetleri Ltd. Şti. olarak temel ilkelerimiz tarafsızlık, bağımsızlık ve gizliliktir.

  Degol Laboratuvar ve Çevre Hizmetleri Ltd. Şti. olarak tarafsızlık, bağımsızlık ve gizlilik ilkeleri doğrultusunda müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, TS EN ISO/IEC 17025, standardına ve yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak hizmet vermektedir.

  Şirketimizin başarısında payı olan çalışanlarımızın, yeterli teknik bilgiye sahip, katılımcı, yaratıcı, kendini sürekli geliştiren, yaptıkları işten tatmin olan ve kendini güvencede hisseden kişiler olmasından ayrıca profesyonel olarak çalışmasından sorumluyuz.

  Çalışanlarımızın nitelik ve yeterliliklerini üst düzeye çıkarmak amacıyla eşit imkânlar sağlayarak iç ve dış eğitimlere katılımını desteklemekteyiz.

  Ölçüm ve analizlerimizde ulusal ve uluslararası standartlar esas alınarak hazırlamış olduğumuz standart çalışma talimatlarını kullanmaktayız. Yeterlilik deneylerine katılarak verdiğimiz hizmetin yeterliliğini sürekli kontrol etmeyi hedeflemekteyiz. Ayrıca çalışanlarımızın da bu standartlara uygun çalışmasından sorumluyuz.

  Sistemli ve planlı çalışmak, aynı zamanda gelişimi yakalamak, belirlemiş olduğumuz hedeflere ulaşmada şirketimize esas teşkil etmiştir.

  Mümkün olduğunca kaliteli hizmet vererek müşterinin saygı ve güvenini kazanmak, beklentilerini karşılayarak müşteri memnuniyetini sağlamak şirketimiz için en büyük kazançtır.

  Sorumluluklarımızı yerine getirirken; en kısa zamanda doğru yöntem ve tekniklerle doğru sonuca ulaşmak kaliteyi arttırmada en önemli araçlardır.

  TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre yürütülmekte olan Kalite Yönetim Sistemi’nin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

  Başarıya ulaşmada en önemli kaynağımız; sürekli değişim ve teknolojiyi takip eden, yenilik ve değişime açık yeterli teknik bilgiye sahip uzmanlaşmış personelimizdir. TS EN ISO/IEC 17025 şartlarına uyarak takım çalışması ile başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz.

 • Hakkımızda

  Degol Laboratuvar ve Çevre Hizmetleri Ltd. Şti. 2010 yılında çevreyi korumaya katkıda bulunmak, hızla gelişen endüstriyel faaliyetler sonucu özlenen temiz, duyarlı, huzurlu bir çevrenin oluşumuna yardımcı olmak amacıyla Ankara’da kurulmuştur.. Sektöründe öncü kuruluşlardan biri olmaya aday degol konusunda uzman kadrosu ile gelişmeleri takip eden, teknoloji olanaklarını ve bilgi birikimini çalışmalarına entegre eden, dinamik ve araştırmacı bir ekipten oluşmaktadır. Laboratuvarımız, hizmetlerini profesyonel bir yaklaşımla sürekli geliştirmeyi hedeflemektedir.

  Yasal bazda, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca çıkarılan 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun çevre denetimini düzenleyen 12. maddesi gereğince kuruluş ve işletmelerin faaliyetlerinin denetlenmesi gerekmektedir; bu amaçla kuruluş ve işletmeler kullandıkları yakıtın ve atıkların özellikleri ve miktarlarına ilişkin bilgileri düzenli olarak belirleyerek belgelemek ve bunları T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirmekle yükümlüdürler. Bu amaçla bir, “Çevre Denetim Yönetmeliği” oluşturulmuş ve uygulamaya geçirilmiştir.

  T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Çevre Kanunu’na göre çıkartılan, mevzuat ile ilgili olarak yapılan diğer çalışmalar ise ilgili yönetmeliklerde verilmiştir. Yönetmelikler kurum, kuruluş ve işletmelerin faaliyetlerinin denetlenmesi çalışmaları çerçevesinde çevreye zararlı olabilecek atık, artık ve gürültünün ölçülmesi, belgelendirilmesi ve kaydedilmesi konularını düzenlemektedir.

  Belirtilen amaçlar doğrultusunda, anlamlı bir kalkınmanın temel koşularından biri olan, kalkınma ve çevrenin birbirini tamamlayıcı unsurlar olmasını sağlamak amacıyla, çevreyi etkileyen faktörlerin düzenli olarak ölçülmesi, belgelendirilmesi ve kayda geçirilmesi gerekmektedir. Bu amaçlar çerçevesinde firmamız, Degol Laboratuvar ve Çevre Hizmetleri Ltd. Şti.; hava kalitesi, emisyon, imisyon, su ve atık su ölçüm ve örnekleme çalışmaları;çevresel gürültü ve titreşim ölçümleri; iş sağlığı ve güvenliği kapsamında gürültü, titreşim, toz vb. ölçümleri yapmak amacı ile kurulmuştur.

  Degol Laboratuvar ve Çevre Hizmetleri Ltd. Şti., konusunda uzman kadrosuyla teknolojik gelişmeleri takip ederek ve uygun ölçüm cihazları kullanarak çevresel ölçüm faaliyetleri konusunda tarafsız ve bilimsel olarak çalışmakta olup bütün faaliyetleriyle çevrenin korunmasına ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı kendisine amaç edinmiştir.

  Şirketimiz verdiği her türlü hizmette müşteri memnuniyetini hedef almış ve sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir çevre ilkesini benimsemiştir.

 • Misyon & Vizyon

   

  Vizyonumuz

  Ekip ruhu ön planda huzurlu ve sağlıklı çalışma ortamıyla alanında sağlam temellere sahip olan, çevre ve iş sağlığı hizmetleri alanında sahip olduğu tecrübesi ve uzmanlığı ile aranan, ulusal ve uluslararası platformda en güncel ve en doğru bilgiyi takip eden yönlendirici öncü kuruluş olmak.

  Misyonumuz

  Ölçüm , analiz raporlama konusunda en doğru ve güvenilir çalışmaları gerçekleştirerek müşteri memnuniyetiyle ön plana çıkan , uzman kadrosu ile gelişmeleri takip eden, teknoloji olanaklarını ve bilgi birikimini çalışmalarına entegre eden dinam ve araştırmacı bir ekipten oluşmaktadır.